Đóng

Dịch vụ

QUẢN LÝ KHO VÀ PHÂN PHỐI

W31

Quản lý kho và phân phối – Các giải pháp giá trị gia tăng.

Với phương tiện và các chuyên gia phân phối của chúng tôi , các yêu cầu phân phối của Quý khách sẽ được thiết kế phù hợp với nhu cầu. Chúng tôi cũng có những giải pháp giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất nhập khẩu của bạn, bao gồm: Dịch vụ kho ngoại quan, Dịch vụ gom hàng cho người mua, Dịch vụ phân phối hàng hóa nhập khẩu.

Hiện tại chúng tôi đang có những diện tích kho bãi còn trống như sau:

– Kho ngoại quan: 1000-2000 m2

– Kho thường: 6000 m2 tại Q7 (HCM), Long Bình (Đồng Nai)

– Diện tích bãi: 10,000 m2

Quy trình dịch vụ gom hàng cho người mua:

W31

Quy trình phân phối hàng nhập khẩu:

W51-01

 

w101w402 (2)w2
Bài viết liên quan