News

Corporate income tax: What’s new

17/12/2014 | News

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 4716/TCT-CS giới thiệu những nội dung mới của Thông tư 151/2014/TT-BTC. Theo đó, nhiều quy định về thuế thu nhập doanh…

logo

Hotline

0123456789

Hỗ trợ trực tuyến

skype2-copy
Lê trung toán
skype2-copy
Huỳnh Công Trí