Đóng

Công cụ

Incoterms

Incoterms 2010 MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC CỦA INCOTERMS 2010 SO VỚI INCOTERMS 2000 1. Hai điều kiện mới – DAT và DAP thay thế các điều DAF, DAS, DEQ, DDU Số điều kiện trong Incoterms 2010 đã giảm từ 13 xuống 11. Có được điều này là nhờ việc thay thế bốn điều kiện cũ […]

Giải pháp vận chuyển toàn cầu

Incoterms 2000

Incoterms 2000 Vận chuyển đường biển Nhóm E: Nơi đi EXW: Giao tại xưởng (…địa điểm quy định ) Nhóm F: Tiền vận chuyển chưa trả FCA: Giao cho người chuyên chở (… địa điểm quy định) FAS: Giao dọc mạn tàu (… cảng bốc hàng quy định ) FOB: Giao lên tàu ( … […]

sotrans_container

Container đường biển

  20’ Dry Container Specification      External Width 2,440 mm 8 ft Height 2,590 mm 8 ft 6.0 in Length 6,060 mm 20 ft Interior Width 2,352 mm 7ft 8.6 in Suitable for commodities in bundles, cartons, boxes, loose cargo, furnitures, etc. Height 2,395 mm 7 ft 10.3 in Note: Specifications may vary slightly according to manufacturer. Length 5,898 mm 19 ft 4.2 in Door Width 2,340 mm 92.1 in Height 2,280 mm 89.7 in Cubic Capacity 33.2 cu m 1,173 cu ft Tare Weight 2,200 kg 4,850 lbs Max. Payload 28,280 kg 62,346 lbs Max. Gross Weight 30,480 kg 67,196 l   40’ Dry Container Specification This is the most common container size […]